Tez xarab olan ( Perishable) Yük

Perishable yüklər, həmçinin tez xarab olan yüklər, istilik və rütubət kimi ətraf mühit şəraitinə məruz qaldıqda, əlverişli şəraitdə saxlanılmadıqda və ya daşınması düzgün edilmədikdə tez xarab ola bilən məhsullar kimi ifadə edilir.

Tez xarab olan məhsullar zamanla və ya müvafiq standartlar təmin edilmədikdə həddindən artıq istiliyə məruz qaldıqda asanlıqla keyfiyyət və canlılığı itirə bilər. Bu səbəbdən məhsullar xüsusi qayğı ilə saxlanılmalı və daşınmalıdır. Tez xarab olan məhsullar lazımi planlaşdırma ilə birlikdə bütün nəqliyyat növləri ilə daşınması olunsa da, ən qısa müddətdə təyinat yerinə çatmaq üçün hava nəqliyyatına üstünlük verilir. Texnoloji irəliləyişlər və effektiv nəqliyyat üsulları ilə istehsal olunan yeni həllər ilə tez xarab olan məhsullar ilk günün təzəliyi ilə istənilən nöqtəyə çatdırılır

Tez xarab olan yük daşınması nədir?

Logistikanın ən ciddi və həssas əməliyyatlarından biri olan tez xarab olan yük daşınması, müvafiq saxlama şərtlərinə riayət etməklə məhsulun uyğun saxlama şərtlərinə riayət edilərək çatdırılması prosesini özündə birləşdirir.. Bəzi məhsullar təbiət tərəfindən istilik və rütubət nəzarətini tələb edən bir quruluşda ola bilər. Bu səbəbdən tez xarab olan yük daşımalarına ehtiyac var ki, daşınması ediləcək məhsul müəyyən bir temperaturda sabit qalsın və soyuq və ya isti dərəcələrdə asanlıqla daşınsın.

Tez xarab olan yük daşınması xidməti, istilik dəyərlərinin qorunması tələb olunan məhsulları xüsusi qaydalar və təlimatlara riayət edərək daşıyır.. Dünya miqyasında tez xarab olan yük taşımacılığının üst səviyyələrini müəyyən etmək və bu sahədə global təchizat zəncirinin həllərini təqdim etmək üçün yaradılmış Perishable Logistics Network’ün (PLN) təsisçi üzvləri arasında yer alan Globelink Ünimar, tez xarab olan yük xidməti sayəsində xüsusi nəqliyyat standartlarını qoruyaraq xüsusi nəqliyyat standartlarını qoruyaraq tez xarab olan məhsulların istədiyiniz əraziyə təhlükəsiz daşınmasını təmin edir.

Tez xarab olan yük daşımaları hansı məhsulları əhatə edir? İqlim şərtlərindən, istilikdən, nəm, mevsim şərtlərindən və mühitin amillərindən çox asan bir şəkildə təsirlənən məhsullar olaraq, tez, xarab olan yük nədir sualına cavab vermək mümkündür.

Bu kimi yük tiplərinin istilik şərtləri, təyin olunan standartlara əməl etməsə, məhsullarda çürümə, və keyfiyyətin pozulması halları ilə nəticələnərək, məhsulların funksionallığının itirilməsi ehtimalı var. Buzla qorunacaq yüklərin nəqliyyatında qiymətləndirilən məhsullar arasında dondurulmuş məhsullar, qida məhsulları, bitkilər, çiçəklər, təzə meyvə və tərəvəz məhsulları, dondurulmuş və ya təzə ət və ət məhsulları, yumurta, çox sayda balıq növlər daxildir. Hər bir məhsulun qorunması üçün ayrı bir istilik dəyəri olmalıdır.Məhsulların saxlanacağı kalorifik dəyər bütün çatdırılma müddəti ərzində saxlanılmalıdır.

Tez xarab olan yüklər necə paketlənməlidir ?

Tez xarab olan yüklərin daşınmasında məhsulların paketlənməsi və yüklənmə standartlarına uyğun olmalıdır. Məhsulların hassas strukturu nəzərə alınaraq, tez xarab olan yük lərin yüklənmə qaydaları mövcuddur. Tez xarab olan yükdə paketləmə, çox vacib bir mərhələdir. Məhsulların çıxış nöqtəsindən çatış nöqtəsinə qədər pozulmadan, sağlam şəkildə alıcıya çatması doğru paketlənmə ilə mümkündür. Hava yolu ilə daşınacaq tez xarab olan məhsullar, standartlara uyğun şəkildə paketlənməlidir.

Tez xarab olan məhsulların daşınması zamanı dayanıqlı qablaşdırma kullanılması, məhsulun sağlam şəkildə paketlenməsi üçün vacibdir. Daşınma zamanı məhsulun havanın keçirilməməsi üçün xüsusi qutulara yerləşdirilməsi və məhsulun müəyyən temperaturunun saxlanılması lazımdır. Qeyd edilməlidir ki, tez xarab olan məhsul özəl istilik tələb edirsə, paketin üzərində bu haqda məlumatlar da əks edilməlidir.

Tez xarab olan məhsulların daşınmasında nələrə diqqət etməlisiniz?

xarab olan malların daşınması üçün standartlar SPS Konvensiyası kimi tanınan beynəlxalq müqavilə ilə müəyyən edilir. Bu nəqliyyat fəaliyyətində istifadə ediləcək tez xarab olan qida məhsulları və xüsusi avadanlıqların Beynəlxalq Daşınması haqqında Saziş, qısaca ATP, saxlama şəraitinin yaxşılaşdırılması və xarab olma riski olan qida məhsullarının daşınması prosesində Nəqliyyat üsulunun yaxşılaşdırılması üçün xüsusi qaydaları ehtiva edir. Digər tərəfdən, tez xarab olan malların hava poçtu ilə daşınması IATA PCR qaydalarına (tez xarab olan malların daşınması Qaydaları) uyğun olaraq həyata keçirilir.

Tez xarab olan məhsulların daşınması zamanı hansı tədbirlər görülür?

Tez xarab olan məhsulların daşınması üçün bəzi tədbirlər məhsulların uzunömürlülüyünü artırmağa yönəlib. Bu tədbirlər hava, quru, dəmir və dəniz nəqliyyat növlərinə görə fərqli dəyişikliklər göstərir. Bu mərhələdə, xüsusilə Yükləmə əməliyyatları zamanı tez xarab olan malların təsnifatı aparılmalıdır. Tez xarab olan yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması üçün kondisioner sistemi olan soyuducu avtomobillərə üstünlük verilir. Soyuducu qablar olaraq da bilinən soyuducu qablar dəniz nəqliyyatı üçün istifadə olunur. Hava poçtu ilə daşınan tez xarab olan məhsullar üçün müxtəlif temperaturlara məruz qalmamaq üçün aktiv temperatur nəzarət konteynerləri, soyuducu və ya dondurucular və müxtəlif temperaturlara məruz qalmamaq üçün müvafiq qablaşdırma istifadə edilə bilər

Tez xarab olan malların daşınmasında soyuq zəncirin əhəmiyyəti nədir?

Soyuq zəncir tez xarab olan məhsulların daşınması üçün çox vacibdir. Soyuq zəncirli Nəqliyyat, tez xarab olan yük kodu kimi elementlərə uyğun olaraq həyata keçirilir.

Tez xarab olan malların mərhələlərindən biri kimi ifadə olunan soyuq zəncirli yük metodunda müxtəlif nəqliyyat növlərindən istifadə edildiyi bilinir. Tez xarab olan məhsulların çatdırılması əməliyyatları kondisioner sistemi ilə təchiz olunmuş konteynerlər, yük maşınları, dəmir yolu vaqonları, gəmilər və təyyarələr kimi müxtəlif nəqliyyat vasitələrində həyata keçirilir. Soyuq zəncirli yüklərə olan tələbin böyük əksəriyyəti qida və əczaçılıq sənayesindəki nəqliyyatdan gəlir. Tez xarab olan qidalar kimi tanınan Qida məhsulları standart temperaturda soyuq zəncir üsulu ilə təyinat yerinə çatır.

Rəqabət mühitində tələb olunan ən sürətli nəqliyyat növü kimi tanınan hava nəqliyyatı soyuq zəncir və tez xarab olan məhsulların daşınmasında üstünlük təşkil edir. Funksiyaları sayəsində soyuducu funksiyasını yerinə yetirən alətlər tez xarab olan qidaları -20 ilə +25 dərəcə arasında ideal temperaturda saxlamağa və nəql etməyə imkan verir. Dek. Soyuq şəraitdə daşınması lazım olan tez xarab olan qidaların daşınmasına imkan verən soyuq zəncir, tez xarab olan yüklərin daşınmasının vacib üsuludur. Tez xarab olan soyuq zəncirli qidaların təyinat yerinə təhlükəsiz və sağlam çatdırılmasına diqqət yetirilməli olan bəzi məqamlar var. Təchizat təhlükəsizliyini təmin etmək və istifadənin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün məhsulların temperaturunun azalması və artması mütəmadi olaraq yoxlanılmalıdır. Lazımi yoxlamalar sayəsində məhsulların soyuq zənciri və qida məhsullarının raf ömrü qorunur.

Ə

Tez xarab olan yüklərin əməliyyatları necə həyata keçirilir?

Bu əməliyyatlara cavabdeh olan ixtisaslı kadrlarla, tez xarab olan mallar sahəsində qeyd-şərtsiz

Gold Star Logistics, lojistikanın ən ciddi və həssas əməliyyatlarından biri olan tez xarab olan yüklərdə, müştəri memnuniyyəti anlayışı ilə bu əməliyyatlara cavabdeh olan ixtisaslı kadrlar ilə 7/24 ; Tez xarab olan yüklərin lazımi temperatur aralığını qoruyarkən tez xarab olan yük məhsullarının alınmasından olunan temperatur aralığının qorunduğundan yüklənməsinə, depolanmasından istənilən hər çatdırilan limanına göndərilməsinə və təhvil veriləcəyi yerdə tələb olunan temperatur zəncirini qoruyaraq xidmət göstərir.