Texnologiyanın inkişafı ilə nəqliyyatda bir çox yeniliklər ortaya çıxdı. Nəqliyyatı malların bir nöqtədən digərinə sürətli və təhlükəsiz şəkildə daşınmasına imkan verən nəqliyyat sistemi kimi təyin edə bilərik.

Daşıma növləri arasında ən çox üstünlük verilən üsullardan biri də avtomobil yolu ilə daşımalar olmuşdur.

Avtomobil nəqliyyatı ilə bağlı məlumat əldə etmək istəyənlər üçün bu, daşınacaq yükün avtomobil yolları ilə bir nöqtədən digər nöqtəyə daşınması kimi ümumiləşdirilə bilər. Sürətli daşıma imkanı və qısa məsafələr arasında qiymət siyasəti sayəsində ölkəmizdə tez-tez seçilir. Gold Star Logistics olaraq keyfiyyət standartlarına uyğunluğu ilə çox üstünlük verilən yol daşımalarının üstünlüklərini sadalaya bilərik;

Qapıya çatdırılma ilə çeviklik və sürət imtiyazı

Müştərinin harada olmasından asılı olmayaraq, yolun mövcud olduğu hər bir bölgəyə nəqliyyat təmin edirik. Qapıya çatdırılma ilə çeviklik və sürət təklif edirik.

Təhlükəsiz nəqliyyat siyasəti

Daşınan malların itmə ehtimalının aşağı olması səbəbindən təhlükəsiz daşıma variantıdır.

Ekspress xidmətlər

Malların yüklənməsi və boşaldılması zəhmətli iş deyil. Malın ölçüsündən və miqdarından asılı olaraq qısa müddətdə yüklənilə/boşaldıla bilər.

Yükləriniz həmişə təhlükəsizdir

Daşınan mallar üzərində edilən sığorta sayəsində malın başına gələ biləcək deformasiya, itki, qırılma kimi şərtlərdən təsirlənmir. Beləliklə, biz müştəri ilə aramızda etimad bağı yaradırıq.

Çevik marşrut variantları

Avtomobil yük daşımaları ilə birdən çox marşrut üzrə malların buraxılması mümkündür.

Çevik çəki seçimləri

Ağır yükləri daşımaq qabiliyyəti ilə çox çevik məhsul çeşidinə malikdir. Kq əsasında məhsullar, eləcə də tonlarla məhsul daşına bilər.

Avtomobil Nəqliyyatında Tələb olunan Sənədlər

Bütün nəqliyyat növləri kimi, avtomobil nəqliyyatı üçün də müəyyən sənədlər olmalıdır. Müəyyən edilmiş prosedurlarda avtomobil nəqliyyatı əməliyyatlarının gedişi üçün tələb olunan yol nəqliyyat sənədləri aşağıdakı kimi sıralana bilər;

GÖNDƏRİLƏNİN QABİBİ

Nəqliyyat maklerləri tərəfindən verilən sənəddir.

PAKET poçt qəbzi

Malların poçtla göndərilməsi zamanı poçt müdiriyyəti tərəfindən verilən sənəddir.

TIR KARNET

Nəqliyyatı həyata keçirən yük maşınının nömrə nömrəsi, şirkəti, dolu və boş çəkisi kimi məlumatları ehtiva edən sənəddir.

FIATA QƏBUL SƏNƏDLƏRİ

Müqavilə olunmayan sənədləri əldə etmək üçün ilk növbədə FIATA-ya üzv olmaq lazımdır. Üzvlük prosesindən sonra FIATA lisenziyasının alınması ilə qüvvəyə minən sənəd daşıyıcının qəbzi sayıla bilər. Bu sənədin əsli təyinat yerinə çatdıqda ixracatçıya çatdırılır.

CMR SƏNƏDİ

Avtomobil nəqliyyatında istifadə edilən sənədlər arasında tez-tez rast gəlinən sənədi Beynəlxalq yol logistikası müqaviləsi kimi də xarakterizə etmək olar. Kommersiya Malları Marşrutu Sazişini (Convention Merchandise Rouiter) imzalamış ölkələrə avtomobil daşımaları üçün təşkil edilməli olan konosamentdir. Bu, malların müqavilə şərtlərinə uyğun daşındığını göstərir, həm də hüquqi sübut kimi qəbul edilir. Üç orijinal nüsxədən birincisi yükgöndərə, ikincisi malla birlikdə daşınır, üçüncüsü isə daşıyıcıya verilir. Ölkəmiz də daxil olmaqla tərəflər arasında; Almaniya, Yunanıstan, İtaliya, İngiltərə, Rusiya, Belçika, Azərbaycan kimi ölkələr var.

Avtomobil nəqliyyatı ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün bu sənədlər mövcud olmalıdır.

Yol qismən daşınması

Avtomobil nəqliyyatı növlərindən olan və nəqliyyat sektorunda tez-tez istifadə edilən qismən avtomobil daşımaları, ölkədaxili və beynəlxalq daşımaları asanlaşdıran bir nəqliyyat növüdür.

Parsiyel daşıma müxtəlif müştərilərin sifarişlərinin eyni marşrut üzrə bir nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması prosesidir. Bu zaman müxtəlif müştərilərə məxsus mallar eyni konteynerə və ya vaqona yerləşdirilir. Yük maşını, yük maşını və ya kamyonet, ümumiyyətlə, parça malların daşınması kimi tanınan üsulda istifadə olunur.

Qismən avtomobil nəqliyyatı xərclərinin hesablanması üçün yükün çəkisi ilə yanaşı həcmi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qismən yükün kubmetrlə hesablanması “Eni x Uzunluq x Hündürlük x Parça” kimi aparılır. Magistral yolda 1 kubmetr tonaj 333 kiloqram kimi qiymətləndirilə bilər. Qismən daşımalar Türkiyə sərhədləri daxilində ediləcəksə, şəhərlərarası qismən daşımalar əhatəsinə daxil edilir. Daşınma prosesi Türkiyədən müxtəlif ölkələrə aparılırsa, avtomobil nəqliyyatı ilə qismən ixrac, xarici ölkələrdən Türkiyəyə daşınmalar həyata keçirilirsə, avtomobil yolu ilə qismən idxal daşımaları hesab edilir. Daşınacaq yükün avtomobili doldurmağa kifayət etmədiyi hallarda qismən çatdırılma çox sərfəlidir. Gold Star Logistics olaraq biz yükü bir avtomobillə birdən çox müştəriyə çatdırmaqla həm vaxta, həm də xərclərə qənaət edirik. Biz avtomobil nəqliyyatının təklif etdiyi praktikliyi və çevikliyi birləşdirərək müştəri məmnuniyyətini maksimuma çatdıran xidmət siyasəti hazırlamışıq. Sürət və qiymət

Biz onun üstünlüyündən ən səmərəli şəkildə istifadə edərək şəbəkəmizi genişləndirərək birbaşa və tranzit marşrutlarımızı genişləndirməyə davam edirik. Biz həm beynəlxalq, həm də şəhərlərarası avtomobil daşımalarında bütün əməliyyatların eyni vaxtda işləməsini təmin edərək müştərilərə ani məlumat və hesabat təqdim edirik. Beləliklə, müştərilər planların pozulmasının qarşısını alaraq, yükləri ilə bağlı hər bir məlumatı asanlıqla əldə edirlər. Eyni zamanda, müştərilərin öz əməliyyat proseslərinin idarə edilməsi etibara əsaslanan sistemin əsaslarını gücləndirir.

Biz həmçinin avtomobil yolu ilə hissə-hissə daşımaları müxtəlif nəqliyyat növləri ilə birləşdirə bilərik.

Beləliklə, Gold Star Logistics olaraq sürət və xərc baxımından fərq edirik. Təşkilatımızda çalışan mütəxəssis heyətimizin məsləhəti ilə müştərilərimizin ixtiyarına buraxdığımız bu seçimlər çox daha səmərəli daşıma təmin edir.

Multimodal Nəqliyyat

Yol logistika növləri arasında geniş istifadə olunan digər üsul multimodal daşıma modelidir. Bu üsul sayəsində daşınacaq mallar bir və ya bir neçə nəqliyyat vasitəsi ilə daşınır. Daşınma prosesində istifadə olunan konteyner boşaldılmır, birbaşa bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə keçirilir. Bu nəqliyyat modelində bir çox nəqliyyat vasitəsi inteqrasiya olunmuş şəkildə işləyir. Bu sistem yol, dəniz, dəmir yolu və ya hava kimi növlərin harmoniya içində işləməsinə kömək edir. Beləliklə, həm vaxta, həm də xərclərə qənaət etmək məqsədəuyğundur. Eyni zamanda məhsulların toxunulmaz daşınması sayəsində həm təmizlik, həm də təhlükəsizlik səviyyəsini artırır. Bu daşıma sisteminin üstünlüklərindən biri də avadanlıqların asanlıqla daşınmasıdır (məsələn, qatarın gəmilərlə, traktorun yük maşını ilə daşınması).
Digər bir üstünlük malların birdən çox nəqliyyat şirkəti ilə daşınmasıdır. Rəqabət mühitinin yaradılması, nəzarətin artırılması, qiymət müxtəlifliyi kimi bir çox səbəblə təhlükəsiz daşıma prosesinin həyata keçirilməsi hədəflənir. Yükləmə və daşıma proseslərinin nizamlı şəkildə yerinə yetirilməsi prosesin təqibini asanlaşdırır və daha stabil qiymət üstünlüyü təqdim edir. Müxtəlif hava şəraitindən daha az təsirləndiyi üçün də tez-tez üstünlük verilir. Dünyanın qabaqcıl logistika şirkətlərinin tez-tez istifadə etdiyi üsul sayəsində həm ucuz, həm də sürətli və praktiki daşıma təklif edir. Tək bir daşıma metodundan istifadə etmədiyinə görə 75%-ə qədər daha az CO2 emissiyasını təmin edir. O, həmçinin karbon izlərini azaltması sayəsində ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat modeli yaradır.

Ro-Ro yükdaşımaları

Yol nəqliyyat sistemini müxtəlif ölçülərə aparan növlər də var. İngilis dilində Roll on və Roll of sözlərinin abreviaturasından əmələ gələn Ro-Ro nəqliyyatı təkərli nəqliyyat vasitələrinin gəmi ilə bir yerdən başqa yerə daşınmasını təmin edən bir nəqliyyat növüdür. Birincisi, taksi kimi nəqliyyat vasitələrinin daşınması ilə qısa məsafələr üçün istifadə edilə bilən kiçik Ro-Ro vasitələri ortaya çıxdı. Praktikliyi və etibarlılığı ilə çox məşhur olan üsul, illər ərzində Ro-Ro gəmilərinə çevrilərək inkişaf etdirilmişdir. Bu nəqliyyat növü avtomobil daşımaları ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrinə səyahətlərinin müəyyən hissəsini dəniz yolu ilə tamamlamağa imkan verir. Ucuz qiyməti və təhlükəsiz daşınması ilə beynəlxalq daşımalarda tez-tez üstünlük verilir. Eyni zamanda viza problemi, sərhəd qapılarında gözləmə, yol keçid sənədinin müddətinin bitməsi kimi problemlərin yaranmasının qarşısını alır. Malların yüklənməsi və boşaldılması çox qısa vaxt aparır. Maraqlananlar üçün Ro-Ro daşıma nədir sualının cavabını bu şəkildə ümumiləşdirmək olar. Bu üsulla daşına bilən yüklər statik, çəkilə bilən və özüyeriyən olmaqla 3 kateqoriyada araşdırılır.

Statik yüklər

qayıq, tikinti texnikası, evakuator, konteyner, tank,

Çəkilə bilən yüklər

Treyler, yaxta, mobil beton zavodu,

özüyeriyən yüklər

Ro-Ro daşımalarında tez-tez avtomobillər, yük maşınları, yük maşınları, inşaat texnikası, səyyar kranlar kimi nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verilir.