Gold Star Logistics olaraq, Azerbaycan, Rusya veTürkiyə ilə dünyanın bütün əhəmiyyətli limanları arasında ehtiyac duyduğunuz əlaqəni qurmaq üçün mütəxəssis heyətimizlə dəniz nəqliyyatı xidmətləri təklif edirik.

İdxal və ixrac və dəniz daşımalarında peşəkar, etibarlı və qənaətcil xidmət standartlarına riayət etməklə; Geniş beynəlxalq şəbəkə imkanlarımızla sizə lazım olan daşıma xidmətini düzgün vaxtla təmin edirik. Həftəlik müntəzəm gedişlərlə həyata keçirilən konteyner daşıma xidmətini ehtiyaclarınıza uyğun olaraq FCL və LCL (qismən) olaraq iki fərqli şəkildə həyata keçirir və peşəkarımızın rəhbərliyi altında sizə uyğun olan köçürmə üsulunu tətbiq edirik. heyət.

dəniz nəqliyyatı

Biz innovativ sistemlərimiz və qabaqcıl şəbəkə imkanlarımızla logistika sektoruna iqtisadi xidmətlər təqdim etməklə yanaşı, müştəri qarşısında xüsusi hesabatlar verməklə keyfiyyət standartlarımızı aşkara çıxarmaqda da həssas davranırıq.

Gold Star Logistics olaraq qlobal əhəmiyyətli bütün limanlara birbaşa xidmət göstərən dəniz nəqliyyatı şirkəti olaraq qlobal dəniz nəqliyyatında biznes tərəfdaşlarımızı dünya ilə birləşdirən tərəfik.

Dəniz nəqliyyatında təqdim etdiyimiz əsas xidmətlərdən bəziləri bunlardır:

ƏSAS HESABIN İDARƏ EDİLMƏSİ

HƏFTƏLİK HƏFTƏLİK ZƏFƏRLƏR

TRANZİT GÖNDƏRİLMƏLƏR İLƏ TÜRKİYƏYƏ

FCL KONTEYNERLƏRİ, İDHAL/İXRAC GÖNDƏRİLMƏLƏRİ

LCL (QISMƏNİ) KONTEYNER, İDXAL/İXRAC GÖNDƏRLƏRİ

MÜŞTƏRİ XÜSUSİ HESABAT XİDMƏTİ

Gəmi dəniz nəqliyyatı sistemləri iki əsas nəqliyyat növünə əsaslanır.

Bu sistemlərə FCL Konteyneri və LCL (qismən) Konteyner deyilir

Əsas məqsədi yüklərin bir limandan digərinə daşınması olan bu iki nəqliyyat növü arasındakı fərqi paylaşma rejimləri kimi ifadə etmək olar. Gold Star Logistics, logistika əməliyyatları ilə bağlı təmasda olduğu müştərilərinə ehtiyac duyduqları köçürmə üsulunu təqdim etmək və arzu olunan əməliyyatı dəqiq yerinə yetirmək üçün güvən üzərində işləyir.

FCL (Tam Konteyner Yükü)

Türk dilində “Tam Konteyner Yükü” mənasını verən FCL sistemində bir göndərmə konteynerindəki bütün yüklər tək bir yük sahibinə məxsusdur. Daşınacaq malların bir anda yüklənməsi anbar xərclərini azaldacaq və böyük kütlələrlə limanlara çatdıran şirkətlər üçün iqtisadi cəhətdən sərfəli olacağı üçün üstünlük verilən transfer üsuludur.

LCL (Daha Az Konteyner Yükü)

FCL-dən fərqli olaraq, bu, konteynerdəki yerin qismən istifadəsinə aid bir termindir. “Qısmi Konteyner Yükü” kimi ifadə edilə bilən bu sistemdə bir konteynerdə birdən çox yük sahibinə məxsus mallar var. Xüsusilə yükün miqdarından asılı olaraq qənaətcil olduğu və müştərək konteynerlərdən istifadənin daşınma xərclərinin yük sahibləri arasında bölüşdürüldüyü üçün bu köçürmə yük sahibləri tərəfindən seçilə bilər. Gold Star Logistics olaraq dəniz nəqliyyat növləri arasında LCL (qismən) daşımalarda ən qənaətcil təklifləri təqdim etmək üçün qurduğumuz özəl şəbəkəmizlə marşrut və ya marşrutdan asılı olaraq birbaşa transfer ehtiyaclarınıza cavab veririk. Geniş agentlik şəbəkəmizlə xidmət göstərərkən, biznes tərəfdaşlarımız üçün LCL (qismən) köçürmələri optimal şəkildə təşkil edir və transfer əməliyyatını ideal vaxtda həyata keçiririk.

dünyada

Təxminən 4600 port var.

Bu limanlardan 100-ə yaxını qlobal əhəmiyyətə malikdir və dünya iqtisadiyyatında mühüm yer tutur.